Būvspeciālistu OCTA. Kāda tā būs?

Pievienoja:

Šajās dienās saistībā ar Zolitūdes traģēdiju sarosījušies ir daudzi – Saeima gatavojas mainīt Būvniecības likumu, pašvaldības revidē nodotos un nenodotos celtniecības objektus savās teritorijās. Kaut ko interesantu arī atrod. Tomēr domāju, ka sabiedrībai būtu visas tiesības zināt, kas notiek saistībā ar vietām pieminēto būvspeciālistu (arhitekti, būvinženieri, būvuzraugi, būveksperti) topošo obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.

Paziņojums medijiem

Lasīt tālāk →
0

Vietējā tirgū palielinās pieprasījums pēc veselības un dzīvības apdrošināšanas, ārvalstu biznesā dominē auto īpašnieku CTA

Pievienoja:

Latvijas iekšējais apdrošināšanas tirgus (neskaitot ārzemēs parakstīto prēmiju apjomu) 2013. gada 3 ceturkšņos turpina dinamiski pieaugt (+7%), liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas rīcībā esošā informācija par apdrošinātāju darbības rezultātiem.

Latvijā reģistrētās riska apdrošināšanas kompānijas ārzemēs parakstīto prēmiju apjomu palielinājušas par 11% jeb 77 milj. latu – līdz 85 milj. latu, un kopējais gan Latvijā, gan ārvalstīs parakstīto prēmiju apjoms sastāda 247 milj. latu (+9%).

Paziņojums medijiem

Pielikums nr.1. Apdrošināšanas tirgus 2013.g. 3 ceturkšņos

Pielikums nr.2. Pārskats par ...

Lasīt tālāk →
0

Ieviesta obligātā farmaceitu profesionālās atbildības apdrošināšana

Pievienoja:

Turpmāk aptiekām būs jāapdrošina tajās strādājošo darbinieku, kuri piedalās farmaceitiskās aprūpes sniegšanā, profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība, lai ar apdrošināšanas palīdzību tiktu segtas izmaksas par iespējamo pacientam nodarīto kaitējumu – tā var būt nepareizu vai normatīvajam regulējumam neatbilstošu medikamentu izsniegšana, nepareizu devu un lietošanas noteikšana, kļūdaina zāļu sagatavošana u.c., kas rezultātā var radīt nelabvēlīgas sekas pacienta veselībai.

Paziņojums medijiem

Lasīt tālāk →
0

Kas notiek ar E-veselību?

Pievienoja:

E-veselība Eiropas Savienībā izvirzīta kā viens no galvenajiem instrumentiem veselības aprūpes kvalitātes, piekļuves un drošības veicināšanā, norādījis Nacionālais Veselības Dienests. E-veselībai ir būtiska loma katrā ES dalībvalstī, jo tā palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus veselības aprūpes darbiniekiem un pacientiem, kā arī nodrošina vienkopus kvalitatīvu un pilnīgu informāciju par katru pacientu. E-veselībai ir izšķiroša nozīme arī starpvalstu veselības aprūpes uzlabošanā – tā nodrošina ātru informācijas piegādi par pacientu no vienas valsts medicīnas iestādes uz citas valsts medicīnas iestādi.

Lasīt tālāk →

0

Jauna apdrošināšanas sabiedrība Veselības ministrijas sastāvā?

Pievienoja:

Vakar, 17.10.13. Saeimā pēdējā lasījumā tika pieņemti grozījumi Pacientu tiesību likumā, kuri paredz izveidot Ārstniecības riska fondu (ĀRF), kā arī izdot Ministru kabineta (MK) noteikumus par kārtību, kādā pieprasa atlīdzību no ĀRF par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu un morālo kaitējumu, un par kārtību, kādā novērtē pacientam radītā kaitējuma apmēru, pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksu un izmaksā atlīdzību no ĀRF. MK paredzēs arī ĀRF izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtību, nosakot ārstniecības riska maksājumu (ārstu iemaksu) apmēru un maksāšanas procedūru.

Lasīt tālāk →

0

Nepārmaksā, pērkot OCTA internetā!

Pievienoja:

Pēdējās dienās medijos ir uzplaukusi diskusija par tā saucamajiem OCTA cenu agregatoriem (apdrošināšanas brokeriem piederošajiem interneta portāliem, kur elektroniskā ceļā tiek salīdzināta apdrošināšanas kompāniju piedāvātā OCTA polises cena), un Latvijas Apdrošinātāju asociācija uzskata par savu pienākumu paust savu viedokli šajā sakarā.

Paziņojums medijiem

Lasīt tālāk →
0

Jauns produkts Latvijas apdrošināšanas tirgū – mūža pensijas apdrošināšana

Pievienoja:

Ar š.g. septembri Latvijas iedzīvotājiem tiek piedāvāts jauns apdrošināšanas produkts ar lielu nākotnes potenciālo – mūža pensijas apdrošināšana. Tā paredz, ka pensiju 2. līmeņa uzkrājumu iedzīvotāji var saņemt ar plašākām izvēles iespējām, tai skaitā atstāt to mantojumā jebkurai brīvi izvēlētai fiziskai personai.

Paziņojums medijiem

Lasīt tālāk →
0

Stabila izaugsme, aug pieprasījums pēc personu apdrošināšanas veidiem

Pievienoja:

Latvijas iekšējais apdrošināšanas tirgus (neskaitot pieņemto pārapdrošināšanu un ārzemēs parakstīto prēmiju apjomu) 2013. gada 1. pusgadā turpina stabilu izaugsmi (+7%), liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas rīcībā esošā informācija par apdrošinātāju darbības rezultātiem. Visstraujāk aug personu apdrošināšanas veidi: dzīvības (+19%), veselības (+19%), nelaimes gadījumu (+12%), ceļojumu apdrošināšana (+11%).

Paziņojums medijiem

Pielikums. Apdrošināšanas tirgus Latvijā 2013.g. 1.pusgadā

Lasīt tālāk →
0

2013. gada 1. ceturksnī visstraujāk audzis pieprasījums pēc personu apdrošināšanas veidiem

Pievienoja:

2013. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrības Latvijas tirgū kopumā parakstījušas prēmijas Ls 59,6 milj. apmērā, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas rīcībā esošā informācija par apdrošināšanas sabiedrību darbības rezultātiem. Salīdzinot ar 2012. gada 1. ceturksni, apdrošināšanas tirgus apjoms palielinājies par Ls 3,5 milj. jeb 6%.

Paziņojums medijiem

Pielikums. Apdrošināšanas tirgus Latvijā 2013.g. 1.ceturksnī

Lasīt tālāk →
0
Page 75 of 77 «...5060707374757677