LV EN
Menu

Ombuds

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds darbojas kopš 2004.gada. Tā darbības mērķis ir panākt, lai apdrošināšanas sabiedrību klientu – fizisku personu – sūdzības par atlīdzību izmaksām vai apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem tiktu efektīvi izskatītas ārpustiesas procedūrā.

! Ievēro – noskaidrot jautājumus saistībā ar OCTA apdrošināšanu un vērsties ar sūdzību iespējams Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

Kopš 2004.gada LAA ombuda pienākumus pilda zvērināta advokāte Kristīna Pētersone.

Pattern Ombuds

Lai pārliecinātos, ka Jūsu sūdzība atbilst nepieciešamajiem kritērijiem, lūdzu, iepazīstieties ar “Kārtību, kādā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (Reglamentu)”!

File

Kārtību, kādā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (Reglaments)

LAA ombuds izskata klientu – fizisku personu – sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu, kā arī sūdzības par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem.

Sūdzības par atlīdzību tiek izskatītas šādos apdrošināšanas veidos:

  • īpašuma apdrošināšana
  • ceļojumu (palīdzības) apdrošināšana
  • veselības apdrošināšana
  • dzīvības apdrošināšana
  • vispārējās civiltiesiskās atbildības (izņemot profesionālo civiltiesisko atbildību) apdrošināšana
  • nelaimes gadījumu apdrošināšana, tai skaitā OCTA polisē iekļautā papildu seguma apdrošināšana, kas atbilst nelaimes gadījumu apdrošināšanas pazīmēm (piemēram, transportlīdzekļu vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana)
  • sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) (izņemot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu jeb OCTA), tai skaitā OCTA polisē iekļautā papildu seguma apdrošināšanā, kas atbilst KASKO apdrošināšanas pazīmēm (piemēram, palīdzība uz ceļa, atlīdzība pie sava OCTA apdrošinātāja, atsevišķi KASKO apdrošināšanas riski)

Sūdzības par izplatīšanas pakalpojumiem izskata, ja šos pakalpojumus sniedzis apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle, LAA biedra reģistrēts apdrošināšanas aģents vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks.

Iesniegt sūdzību

Iesniedzot sūdzību, sūdzības iesniedzējam jāaizpilda LAA izveidotā sūdzības pieteikuma forma un jāiemaksā LAA kontā drošības nauda. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Iemaksājamās drošības naudas apmērs atrodams sūdzības pieteikuma formā un Reglamentā.

Ombuda lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

Iesniegt

Ja sūdzības iesniedzējam nav iespējams sūdzību iesniegt tiešsaistē sistēmā https://services.laa.lv/Ombuds autorizētā vidē, tas var aizpildīt sūdzības pieteikumu un nosūtīt to pa e-pastu vai pastu.

Rekvizīti

Saņēmējs
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Reģ. Nr.
40008005059
Juridiskā adrese
Toma iela 4, LV-1003, Rīga
Saņēmēja banka
SEB banka
SWIFT kods
UNLALV2X
Konta Nr.
LV52UNLA0002200700173