LV EN
Menu

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Kas ir ceļojumu apdrošināšana?

Tas ir apdrošināšanas veids, kurš pasargā no neparedzētiem izdevumiem ceļojuma laikā dažādu negaidītu sarežģījumu dēļ – tie var būt gan ceļojuma plāna izmaiņas, gan negadījums vai saslimšana un attiecīgi medicīniskie izdevumi, gan bagāžas nozaudēšana u.c. Ceļojumu apdrošināšana nav paredzēta iepriekš zināmu un plānotu medicīnas izdevumu segšanai.

Ko var apdrošināt?

Ceļojumu apdrošināšanas polisē var tikt iekļautas šādas programmas:

 • Ārstēšanās izdevumi, neatliekamā medicīniskā palīdzība
 • Medicīniskā transporta pakalpojumi
 • Transportēšanas izdevumi, repatriācija uz mītnes zemi, ārkārtas situācijā ar tuvinieku ierašanos un pavadību
 • Nelaimes gadījuma izraisīta nāve un neatgriezeniska invaliditāte
 • Bagāžas nozaudēšana, aizkavēšanās vai sabojāšana
 • Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana vai aizkavēšanās
 • Civiltiesiskā atbildība (atlīdzina nejauši nodarītos zaudējumus trešajai personai vai tās mantai)
 • Juridiskā palīdzība
 • Dokumentu sabojāšana, nozaudēšana vai zādzība, pases atjaunošana ārvalstīs

Tāpat var tikt iekļauti citi riski saskaņā ar katra apdrošinātāja noteikumiem.

Kāda ir polises darbības teritorija un darbības laiks?

Apdrošināšana darbojas laika periodā, kas norādīts polisē, un tikai atrodoties ārzemēs. Tātad tā nesegs ārstēšanās izdevumus Latvijā, kas, iespējams, var sekot pēc ārzemēs notikuša negadījuma. Jāņem vērā, ka attiecībā uz ārstēšanas izdevumiem ceļojumu apdrošināšana paredz segt tikai izdevumus par neatliekamo medicīnisko palīdzību (t.sk. par ambulatoro un stacionāro ārstēšanu), kuras nesniegšanas gadījumā varētu būt apdraudēta klienta dzīvība.

Kādi izdevumi parasti netiek atlīdzināti?

Izņēmumi, par kuriem netiek atlīdzināti izdevumi, ir uzrādīti polisē. Šie izņēmumi apdrošinātājiem var būt atšķirīgi, taču visbiežāk neatlīdzina izdevumus:

 • par ārstēšanos, ja ceļojums uzsākts speciāli ar ārstēšanās nolūku; par iedzimtām un hroniskām slimībām vai tādām, kuras sākušās, vēl atrodoties pastāvīgajā dzīves vietā; par plastiskām operācijām; par psihiatrisko un onkoloģisko ārstēšanos; par plānveida operācijām; par netradicionālām ārstēšanas metodēm; par pakalpojumiem, kuri nav bijuši ārsta norīkoti, u.c.
 • ja ceļotājs nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus, apzināti sniedzis nepatiesu informāciju
 • ja ceļotājs nav ievērojis apdrošināšanas polises nosacījumus
 • ja negadījuma brīdī cietušais bijis alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. Atlīdzība netiks izmaksāta, ja negadījuma brīdī apdrošinātais būs alkohola reibumā, un tas tiks atzīts par negadījumu veicinošu apstākli. Tomēr reizēm ceļojumu apdrošināšanas gadījumā apdrošinātāji pieļauj alkohola koncentrāciju asinīs līdz 0,5 promilēm, bet tas jānoskaidro, sazinoties ar apdrošinātāju vai izlasot apdrošināšanas noteikumus.
 • kas radušies dabas katastrofu, karadarbības, terorisma, ārkārtējā stāvokļa, masu nemieru, streiku vai mītiņu un to seku rezultātā. Par šo risku iekļaušanu polisē jājautā savam apdrošinātājam!

Vai ir nepieciešama EVAK?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) sniedz Latvijas iedzīvotājiem iespējas saņemt apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un Šveicē, maksājot attiecīgajā valstī noteikto pacienta iemaksu. EVAK darbojas tikai tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantētos medicīnas pakalpojumus.

Savukārt ceļojumu apdrošināšana piedāvā medicīniskās palīdzības saņemšanu pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā, kad cilvēkam nepieciešamās palīdzības apjoms krietni pārsniedz to, ko garantē konkrētās valsts medicīnas aprūpes sistēma un ko nesedz EVAK (piem., pacienta iemaksa, repatriācija). Tādēļ var teikt, ka EVAK un ceļojumu apdrošināšanas polise papildina viena otru.

EVAK var saņemt bez maksas Nacionālajā  veselības dienestā. Detalizētāka informācija atrodama NVD mājaslapā  https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte.

Kā tiek aprēķināta polises cena?

Polises cenu aprēķina, balstoties uz Tevis izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem, to limitiem un līguma darbības ilgumu. Ērti aprēķināt ceļojuma apdrošināšanas polises cenu var arī internetā.

Kā jārīkojas, ja noticis negadījums?

 • Jānovērtē radusies situācija un jādara viss iespējamais, lai mazinātu negadījuma sekas!
 • Jāpaziņo savam apdrošinātājam, nepieciešamības gadījumā jāzvana uz diennakts tālruni! Vairāki apdrošinātāji noteikumos paredzējuši, ka pirms atsevišķu pakalpojumu saņemšanas ir jāsazinās ar apdrošinātāju un jāsaņem apliecinājums pakalpojuma apmaksai.
 • Jāsaglabā un jāiesniedz visi dokumenti saistībā ar apdrošināšanas gadījuma apstākļiem (ārsta, policijas vai lidostas izziņas, čeki, rēķini u.c. dokumenti)!
 • Jāuzņem fotogrāfijas, ja nepieciešams!

Esiet piesardzīgi, dodoties uz paaugstināta riska valstīm, un neaizmirstiet par vakcināciju!

Pirms doties ceļojumā, nepieciešams uzzināt par esošo politiski militāro, epidemioloģisko situāciju attiecīgajā valstī, kā arī par citiem drošību ietekmējošiem apstākļiem ceļojuma laikā! Vairāk informācijas var atrast LR Ārlietu ministrijas mājaslapas www.mfa.gov.lv sadaļā „Konsulārā informācija”, apakšsadaļā „Ceļo droši”.

Ja iespējams, iesakām atlikt ceļojumu uz valstīm, kurās izsludināta ārkārtas situācija vai kara stāvoklis!

Iegaumējiet!

 • Ir ērti, ja ceļojuma apdrošināšanas polise tiek iegādāta komplektā ar tūrisma aģentūras ceļojuma piedāvājumu, tomēr parasti šajās polisēs iekļauts standarta pakalpojumi, tāpēc vajadzētu kārtīgi iepazīties ar polises nosacījumiem un izvērtēt, vai segums ir pietiekams.
 • Ja apdrošināšana ir iekļauta bankas kredītkartes komplektā, pirms došanās ceļojumā būtu jāsazinās ar apdrošinātāju, kas pakalpojumu nodrošina, vai banku, lai noskaidrotu svarīgākos jautājumus: vai ceļojuma apdrošināšanas darbojas tikai tad, ja ceļojums iegādāts ar attiecīgo bankas karti, vai arī pārējos gadījumos; kādus riskus sedz polise, sevišķi, ja ceļojumā paredzēts iekļaut fiziskās aktivitātes.
 • Jau notikušus nelaimes gadījumus apdrošināt nevar – apdrošināšana darbojas tikai tad, ja polise ir savlaicīgi nokārtota un iegādāta pirms brauciena uz visu ceļojuma laiku.
 • Standarta polisēs nebūs iekļautas tādas fiziskās aktivitātes kā kalnos kāpšana, slēpošana, kaitošana, niršana, braukšana ar motociklu un citas aktivitātes, ko tik labprāt dara sportiski aktīvi cilvēki, dodoties ārzemju ceļojumā. Šīs aktivitātes nepieciešams īpaši apdrošināt. Turklāt nepieciešams noskaidrot arī, ko tieši apdrošinātājs sedz, jo, piemēram, var būt situācija, kad negadījumā kalnos tiek sniegta pirmās palīdzības sniegšana, bet glābšanas transports netiek segts, un šos izdevumus var nākties segt no savas kabatas.
 • Ceļojuma apdrošināšanai vienmēr ir jābūt līdzi kopā ar citiem dokumentiem, nevis kaut kur viesnīcas skapīša atvilktnē vai kofera sānu kabatiņā. Kā stāsta cilvēki, kam nācies ciest ceļa negadījumā ārzemēs, tad pirmais jautājums, atmostoties no bezsamaņas, jautājums varētu būt – vai Jums ir apdrošināšanas polise.