LV EN
Menu

Dzīvības termiņapdrošināšana

Dzīvības termiņapdrošināšana

Kāpēc ir vajadzīga dzīvības apdrošināšana?

Apdomājiet –

  • Vai esat vienīgais vai viens no savas ģimenes apgādniekiem?
  • Vai kaut viens cilvēks ir finansiāli atkarīgs no Jums?
  • Vai Jums ir kredītsaistības, kuras bez Jums tuvinieki nespēs pilnībā segt?

Ja kaut uz vienu jautājumu atbildējāt apstiprinoši, ir vērts iegādāties dzīvības apdrošināšanas polisi. Tā Jūs sniegsiet drošības sajūtu saviem tuviniekiem un garantiju, ka viņi tiks finansiāli pasargāti pēkšņas, neparedzētas nelaimes gadījumā.

Kas ir dzīvības termiņapdrošināšana?

Dzīvības termiņapdrošināšana (arī – dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma, dzīvības riska apdrošināšana) ir personas dzīvības apdrošināšana uz noteiktu termiņu un tā nodrošina finansiālo aizsardzību personas tuviniekiem vai citam labuma guvējam personas nāves gadījumā.

Slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinātājs un apdrošinātais vienojas par summu, par kuru tiks apdrošināta personas dzīvība – tā ir apdrošinājuma summa. Pēc pušu vienošanās apdrošinājuma summu līguma darbības laikā iespējams mainīt.

Minimālais dzīvības apdrošināšanas bez uzkrājuma līguma termiņš ir viens gads.

Papildapdrošināšana

Dzīvības apdrošināšanas polisē ir iespēja iekļaut arī papildapdrošināšanu, piemēram, nelaimes gadījumu vai kritisko slimību apdrošināšanu, kas paredz kompensāciju par smagām saslimšanām vai nelaimes gadījumu izraisītām sekām – traumām, kaulu lūzumiem, pārejošu vai nepārejošu darba nespēju, invaliditāti, ārstēšanos slimnīcā u.c.

Dzīvības apdrošinātāju piedāvātā nelaimes gadījumu apdrošināšana visbiežāk ir pieejama tikai kopā ar dzīvības apdrošināšanu.

Kas saņem apdrošināšanas atlīdzību?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam – apdrošinātās personas nāvei vecuma, slimības vai nelaimes gadījuma dēļ – apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta līgumā norādītajam labuma guvējam. Līgumā var norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus, kā arī mainīt labuma guvēju līguma darbības laikā.

Ja saskaņā ar līgumā iekļauto papildapdrošināšanu iestājas cits apdrošināšanas gadījums (trauma, slimība, darba nespēja u.tml.), apdrošināšanas atlīdzību saņem pats apdrošinātais.

Kas ir kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana?

Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana ir dzīvības apdrošināšanas paveids, kas paredzēts privātpersonām, kurām ir kredītsaistības, lai kredītņēmēja iespējamajā nāves gadījumā neatmaksāto kredītsaistību slogs negultos uz kredītņēmēja ģimeni un tuviniekiem nebūtu jāšķiras no īpašuma vai cita kredīta nodrošinājuma. Visbiežāk apdrošināšanas līgumu slēdz uz termiņu, kas vienāds ar kredīta atmaksas termiņu, un apdrošina kredītņēmēja dzīvību kredītsaistību apmērā. Personas nāves gadījumā apdrošinātājs saskaņā ar līguma nosacījumiem sedz personas finanšu saistības, piemēram, hipotekārā kredīta, auto līzinga, patēriņa kredītu u.tml. saistības.

Pamatā tiek paredzēta divu veidu apdrošināšanas summas noteikšanas kārtība:

  • apdrošinājuma summa līguma laikā nemainās;
  • apdrošinājuma summa līguma laikā samazinās proporcionāli atmaksātajam kredītam, resp., tā atbilst atlikušo kredītsaistību apmēram uz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdi.

Arī šādā līgumā iespējams iekļaut papildapdrošināšanu.

Kā tiek aprēķināta maksa par dzīvības apdrošināšanu?

Maksājums par apdrošināšanu jeb apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā apdrošinātās personas vecumu, apdrošināšanas līguma termiņu, apdrošinājuma summu, apdrošinātā vecumu un veselības stāvokli.

Maksājamie nodokļi un nodokļu atvieglojumi

Ja apdrošināšanas prēmiju iemaksas par Jūsu dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma veicis Jūsu darba devējs un tās nepārsniedz 10% no darbinieka gada bruto algas, bet ne vairāk kā EUR 426,86, tās netiek apliktas ar uzņēmuma ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli.

Ja maksājumus par dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma esat veicis pats, nodokļu atvieglojumi par veiktajām iemaksām nepienākas.

Apdrošināšanas atlīdzība, kas izmaksāta, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, netiek aplikta ar nodokli.

Sīkāk par nodokļu atvieglojumiem lasiet šeit!