LV EN
Menu

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu

Kas ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu?

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu (arī – uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu, privātais uzkrājums ar apdrošināšanu) apvieno divus elementus – savas dzīvības apdrošināšanu (par to sīkāk lasiet šeit!) un uzkrājuma veidošanu nākotnei. Veicot regulārus maksājumus, iespējams veidot uzkrājumu savas nākotnes finansiālai nodrošināšanai vai kāda noteikta mērķa vai sapņa (pirmā iemaksa par mājokli, automašīnas iegāde, ceļojums) īstenošanai, vienlaikus nodrošinot materiālu aizsardzību savai ģimenei personas nāves gadījumā.

Kā tā darbojas?

Jūs veicat regulārus maksājumus vai vienreizēju lielāku iemaksu un veidojat naudas līdzekļu uzkrājumu kādam Jums zināmam mērķim, turklāt paralēli tiekat apdrošināts. Apdrošināšanas perioda beigās Jūs saņemsiet uzkrāto summu.

Ja līguma darbības laikā apdrošināšanas gadījums nav iestājies, Jums tiek izmaksāta visa uzkrājuma summa, kā arī peļņas procenti par uzkrāto kapitālu. Līgumā jūs varat norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus, kurus līguma darbības laikā var mainīt. Līdz ar līguma spēkā stāšanos un pirmo veikto iemaksu apdrošinātās personas nāves gadījumā labuma guvējiem tiks izmaksāta pilna dzīvības apdrošināšanas summa un uzkrājuma summa ar papildu peļņu.

Ja saskaņā ar līgumā iekļauto papildapdrošināšanu iestājas cits apdrošināšanas gadījums (trauma, slimība, darba nespēja u.tml.), apdrošināšanas atlīdzību saņem pats apdrošinātais.

Kāds ir iespējamais ienesīgums?

Jums ir iespēja veidot uzkrājumu ar garantētu jeb fiksētu peļņu (%) vai arī veidot uzkrājumu, kas piesaistīts ieguldījumu fondiem. Ieguldot līdzekļus fondos, ir iespējams nopelnīt vairāk, vienlaicīgi gan jāapzinās, ka peļņas iespējamība un apmērs ir atkarīgs no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem.

Jūsu uzkrājumu var papildināt arī papildu peļņas procenti, kas atkarīgi no apdrošinātāja finanšu rezultātiem.

Maksājamie nodokļi un nodokļu atvieglojumi

Ieguldīt dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu ir izdevīgi, jo iespējams saņemt būtiskus nodokļu atvieglojumus.

  • Ja maksājumus par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu esat veicis pats un tie nepārsniedz 10% no Jūsu gada bruto ieņēmumiem, kā arī ja apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem, Jūs varat saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu no valsts.

Ja līguma termiņa beigās ir iegūts ienākums (kapitāla ienākums) – starpība starp visām samaksātajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību – tad no šī kapitāla pieauguma tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā.

  • Ja apdrošināšanas prēmiju iemaksas par Jūsu dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu veicis Jūsu darba devējs, tās nepārsniedz 10% no Jūsu gada bruto algas un apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem, iemaksas netiek apliktas ar uzņēmuma ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli.

Līguma termiņa beigās izmaksājamā atlīdzība ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, izņemot, ja izmaksa veikta, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

Sīkāk par nodokļu atvieglojumiem lasiet šeit!

Līguma pirmstermiņa izbeigšana

Izbeidzot līgumu pirms termiņa, apdrošinātājs Jums izmaksā atpirkuma summu, ja saskaņā ar līguma nosacījumiem Jums tāda pienākas. Ja līgums tiek pārtraukts pirms 10 gadu darbības termiņa un šajā laikā ir tikuši saņemti nodokļu atvieglojumi, Jums jāveic nodokļu pārrēķins, kā arī jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no summas, par kuru atvieglojumi tika saņemti.