LV EN
Menu

Finanšu pratība

Finanšu pratība

Finanšu pratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas iedzīvotājiem ļauj izprast un sekmīgi organizēt savu finanšu pārvaldīšanu un pieņemt pārdomātus lēmumus par dažādu finanšu pakalpojumu izvēli un to izmantošanu, nodrošinot savu privāto finansiālo stabilitāti un ilgtspēju.

Lai pilnveidotu Latvijas iedzīvotāju naudas prasmi, rūpētos par finanšu drošību un ilgtspēju, izstrādāta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam. Ar stratēģijas saturu ikviens interesents var iepazīties Finanšu pratības mājaslapā.

Kopš 2022. gada Latvijā finanšu pratības koordinēšanu nodrošina Latvijas Banka, veidojot starpinstitūciju darba grupu, iesaistot plašu ieinteresēto pušu loku gan no finanšu un izglītības, gan nevalstiskā sektora. Plašā finanšu pratības darba grupā arī izstrādāta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam, partneriem, kopīgi izvirzot mērķus un vienojoties par veicamajiem uzdevumiem nākamajos septiņos gados.

Stratēģijā izvirzīti trīs mērķi:

  • Uz ilgtspējību vērsta finanšu pratības kultūra un kompetenču pilnveide.
  • Atbilstošas finanšu vides kvalitātes nodrošināšana.
  • Finanšu pratības stratēģiskās plānošanas ietekmes palielināšana, sasaistot to
    ar valsts stratēģiskās plānošanas dokumentiem, plašāk un efektīvāk
    iesaistot ieinteresētās puses.

Katra mērķa īstenošanai ir definēti nepieciešamie darbības virzieni , kuros noteikti veicamie uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, sasniegumu rādītāji, mērķa grupas, iesaistītās puses, atbildīgās institūcijas un nepieciešamie resursi. Ik gadu stratēģija tiks papildināta ar darbības plānu, kurā iekļautas konkrētajā gadā plānotās aktivitātes.

Zīmols “Naudasprasme”

568x256 4

Prast naudu ir svarīgi, jo tas ietekmē ikviena cilvēka labklājību un valsts ekonomisko spēku. Valsts un tās iedzīvotāji, kuriem ir naudas prasme, ir konkurētspējīgāki, drošāki, stiprāki un dzīvo labāk.

Lai veicinātu cilvēku finanšu pratību un labklājību, izveidots zīmols “Naudasprasme”, kas ļaus atpazīt projektus, aktivitātes, organizācijas un institūcijas, kas veicina naudas prasmi un uzrunā katru, kurš gatavs kļūt par īstu naudas pratēju!

Lai attīstītu prasmes, nepietiek tikai ar zināšanām. Zināšanas ir jāmāk pielietot savā un savas naudas labā. Zīmola sauklis “Izprast, apgūt, lietā likt!” ir praktisku soļu secība ceļā uz prasmēm.

Zīmola “Naudasprasme” centrālais elements ir naudas koks, kurš atgādina, ka ikvienam pašam jārūpējas par savu labklājību un finansēm, lai tās augtu un vairotos.

“Naudasprasmes” zīmols raksturo projektus, aktivitātes un materiālus, kuri veicina tādas Latvijas iedzīvotāju:

  • zināšanas,
  • attieksmi,
  • rīcību,

kas nodrošina finansiālu drošību un ilgtspējību.

Finanšu izglītības nedēļa (FIN)

Finansu pratibas nedela 2022 medijiem

2022. gada pavasarī noritēja jau devītā Finanšu izglītības nedēļa Latvijā, kas ir viena no finanšu pratības projekta partneru (arī LAA) īstenotajām aktivitātēm.

Finanšu pratības nedēļas ietvaros vairāk nekā 15 institūciju piedāvāja tiešsaistes un klātienes pasākumus, kā arī informatīvos materiālus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem un senioriem. Ikvienam bija iespēja uzzināt vairāk par tādām tēmām kā ieguldīšana, privāto finanšu plānošana, turīguma un pensijas veidošana, skaidrās naudas atpazīšana. Tika apspriestas finanšu tehnoloģiju iespējas veicināt naudas prasmi, nākotnes darbs, varēja veikt atalgojuma prognozes, noskaidrot savu finanšu IQ, bet īpaši jaunieši tika aicināti piedalīties 5 dienas ilgā finanšu pratības izaicinājumā.

Tāpat starp pasākumiem bija seminārs skolotājiem, kā arī tika publicēts mācību līdzeklis pirmsskolai ekonomikā un mācību materiāls par apdrošināšanu. Pirmos soļus uzņēmējdarbībā dažādās iniciatīvās varēja apgūt gan skolēni, gan pieaugušie. Latvijas Banka, savā 100 gadu jubilejā akcentējot finanšu pratības vērtību ikviena ikdienā un sabiedrībā kopumā, “Finanšu pratības nedēļas 2022” laikā izlaida 2 eiro piemiņas monētu, kas veltīta finanšu pratībai.

Finanšu pratības nedēļa Latvijā notiek jau devīto reizi starptautiskās iniciatīvas Global Money Week ietvaros. Gadskārtējās nedēļas norisi Latvijā koordinē Latvijas Banka, kas aktivitātes īsteno kopā ar Finanšu nozares asociāciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, FKTK, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, Swedbank, SIA “TAVEX”, AS “DelfinGroup”, Biedrību „Latvijas senioru kopienu apvienība”, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Finanšu izglītības biedrību, biedrības “Global Shapers Community – Riga” FinLit projektu, biedrību “Junior Achievement Latvia”, “Veselīgām finansēm”, Banku augstskolu, Rīgas Tehnisko universitāti, Ekonomikas un kultūras augstskolu, kā arī citām izglītības iestādēm un partneriem.

Nākamā Global Money Week notiks 2023.gada 20.-26.martā.

Insurance Europe buklets

fin ed