LV EN
Menu

Ievads apdrošināšanā

Ievads apdrošināšanā

Kāpēc man nepieciešama apdrošināšana?

Ja Jums pieder īpašums vai kādas mantiskās vērtības, Jums ir apdrošināmā interese – interese neciest zaudējumus. Ja šis īpašums kādā no nelaimes gadījumiem – riskiem, kuru iestāšanās iespējama nākotnē – tiek bojāts vai iznīcināts, Jūs ciešat zaudējumus un būs nepieciešams atvēlēt iepriekš neplānotus līdzekļus, lai atjaunotu bojāto vai bojāgājušo īpašumu.

Ceļojuma laikā arī var atgadīties neprognozējami gadījumi – Jums var nozagt naudu vai bagāžu, Jūsu ceļojumu var atcelt, Jūs varat saslimt vai ar Jums var notikt nelaimes gadījums. Visus šos un arī citus riskus iespējams ietvert palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanas polisē.

Jūsu pienākums ir rūpēties, lai Jūsu ģimene neciestu finansiālus zaudējumus Jūsu pēkšņas darba nespējas, invaliditātes vai nāves gadījumā. To atrisināt palīdzēs nelaimes gadījumu un/vai dzīvības apdrošināšana. Tā garantēs finansiālu aizsardzību Jūsu ģimenei, lai, piemēram, atmaksātu kredītu, izmaksātu regulārus pabalstus bērniem.

Lai nodrošinātu sev vai tuviniekiem „drošības spilvenu” nākotnē, iespējams apdrošināt dzīvību un vienlaikus veidot uzkrājumu, veikt iemaksas privātajā pensijas apdrošināšanā vai uzkrāt līdzekļus bērna izglītībai.

Kā darbojas apdrošināšana?

Apdrošināšana būtībā ir riska nodošana. Iegādājoties apdrošināšanu, klients (cilvēks vai organizācija) nodod konkrētu, bet neprognozējamu gadījumu rezultātā radušos finansiālo zaudējumu risku apdrošinātājam apmaiņā pret samaksu – apdrošināšanas prēmiju. Ja iestājas konkrētais gadījums, klients var iesniegt apdrošinātājam prasību par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai pakalpojuma nodrošināšanu.

Kā apdrošinātājs nosaka polises cenu?

Procesu, kurā apdrošinātājs novērtē apdrošinājuma ņēmēja risku, sauc par riska parakstīšanu. Apdrošināšanas prēmija un līguma noteikumi balstās uz riska novērtējumu.

Katrai personai vai uzņēmumam, kas vēlas apdrošināties, apdrošinātājs piemēro atšķirīgu riska pakāpi – piemēram, koka mājai ir lielāks ugunsgrēka risks nekā ķieģeļu mājai. Lai piemērotu katram apdrošinātajam taisnīgu prēmiju, apdrošinātāji izmanto virkni riska novērtēšanas faktoru.

Apdrošināšanas prēmijas tiek aprēķinātas tā, lai tās samērīgi varētu segt iespējamās atlīdzību izmaksas saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, bez tam piemērojot arī drošības rezervi, lai nodrošinātu apdrošinātāja ilgtermiņa darbību. Apdrošinātāja izdevumu aprēķinam jāsedz:

  • sākotnējās produkta riska parakstīšanas izmaksas (ieskaitot pieteikuma apstrādi un veikto riska parakstīšanu);
  • regulārās izmaksas, kas saistītas ar produkta uzturēšanu;
  • jebkuras papildu izmaksas, kuras rodas prasības izskatīšanas periodā (ieskaitot prasības izskatīšanas un pārbaudes procesa izmaksas).