LV EN
Menu
Dronu lidojumiem noteikti minimālie apdrošināšanas limiti

Dronu lidojumiem noteikti minimālie apdrošināšanas limiti

19.08.2019

Jaunie noteikumi par kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi, Latvijā ievieš dronu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālos limitus, kas noteiktos gadījumos attieksies uz bezpilota lidaparātiem ar pacelšanās masu jau no 250 gramiem. Lielākajiem droniem minimālais atbildības limits ir pat 1 miljons eiro.

drone 1

Līdz šim dronu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana jau bija obligāta prasība, taču nebija noteikti minimālie limiti, un apdrošināšana bija obligāta tikai droniem ar pacelšanās masu no 1,5 kg. Jaunajos noteikumos, kas Ministru kabinetā tika pieņemti 13. augustā, apdrošināšanas normas ir precizētas un paredz, ka īpašniekam obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nepieciešama arī tādam dronam, kura masa ir no 250 gramiem līdz 1,5 kg, ja ar to ir paredzēts veikt paaugstināta riska lidojumus, kuru kritēriji atrunāti noteikumos. Tādos gadījumos minimālais atbildības limits ir 150 000 eiro vienam apdrošināšanas gadījumam un apdrošināšanas periodam kopā.

Ja ar bezpilota gaisa kuģi nav paredzēts veikt paaugstināta riska lidojumus, tiek saglabāta līdzšinējā kārtība, kas paredz, ka apdrošināšana nepieciešama tad, ja pacelšanās masa ir 1,5 kg un vairāk. Šie droni ir sadalīti divās kategorijās:

“Nopietnie dronu īpašnieki, kas tos izmanto biznesa vajadzībām, arī līdz šim izvēlējās atbilstoša līmeņa civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Jaunie noteikumi kopumā daudz labāk sakārto bezpilota lidaparātu jomu, tai skaitā apdrošināšanu. Un, palielinoties pieprasījumam, varētu attīstīties arī apdrošinātāju piedāvājums dronu īpašnieku atbildības apdrošināšanai,” komentē Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

Minimālie apdrošināšanas limiti MK noteikumos iestrādāti pēc Latvijas Apdrošinātāju asociācijas priekšlikuma, jo bezpilota lidaparātu aktivitāšu potenciālie riski ir saistīti ar aviāciju, un jebkura civiltiesiskās atbildības riska iestāšanās var radīt lielus zaudējumus gan saistībā ar sadursmēm gaisā, gan arī negadījumiem uz zemes. Kā zināms, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana paredz atlīdzību par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi.

 

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

Atpakaļ