LV EN
Menu
Jautājumi un atbildes par apdrošināšanu saistībā ar karu Ukrainā

Jautājumi un atbildes par apdrošināšanu saistībā ar karu Ukrainā

02.03.2022

Lai arī Ukrainā pēc Krievijas agresīvā iebrukuma ir sākusies karadarbība un vairums Latvijas valstspiederīgo to jau pametuši, tomēr iespējamas dažādas situācijas, kad Latvijas iedzīvotāji ieceļo Ukrainā, tai skaitā arī ar saviem transportlīdzekļiem. Kaut arī karadarbība parasti visā pasaulē ir apdrošināšanas izņēmums, tomēr ir atsevišķi pakalpojumi un riski, kuru apdrošināšana varētu arī pašlaik būt pieejama Ukrainā un kas var sniegt atbalstu Latvijas iedzīvotājiem sarežģītās situācijās.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) ir apkopojusi jautājumus, kas apdrošināšanas sabiedrību klientiem ir radušies vai var rasties par risku segumu un atlīdzībām kara situācijā Ukrainā, un sniedz uz tiem atbildes. Taču LAA aicina ņemt vērā, ka karadarbība parasti ir apdrošināšanas izņēmums, tādēļ ir ļoti uzmanīgi jālasa līguma noteikumi un jāizvēlas nepieciešamais risku segums, kā arī jāsazinās ar savu apdrošinātāju, ja rodas papildu jautājumi. Kā arī jāatminas, ka Ukrainas puses partneru iespējas sniegt palīdzību šobrīd ir ļoti ierobežotas.

LAA arī aicina ļoti rūpīgi izvērtēt savus drošības pasākumus, ja ir nepieciešamība doties uz Ukrainu (piemēram, palīdzības nogādāšanai vai sniegšanai).

 

Pirmkārt, jānoskaidro, kāda ir polises darbības teritorija – Latvija vai arī ārvalstis, un kuras tieši.

Apdrošinātāji parasti neatlīdzina zaudējumus, kas radušies kara, iebrukuma, karadarbības vai karam pielīdzināmas operācijas dēļ. Tātad, ja transportlīdzekļa bojājumus tieši izraisījusi karadarbība, atlīdzība netiks izmaksāta. Taču, ja transportlīdzeklim radīsies bojājumi citu iemeslu dēļ, piemēram, tas sadursies ar meža dzīvnieku, tad atlīdzība tiks izmaksāta.

Dodoties uz Ukrainu, standarta OCTA polise nederēs, ir nepieciešams iegādāties Zaļo karti jeb starptautisko OCTA apdrošināšanu.

Nonākot Ukrainas teritorijā, ir spēkā Ukrainas tiesību akti par OCTA apdrošināšanu, kas nosaka risku segumu. Ukrainā ir noteikti izņēmumi šādiem gadījumiem: “Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, kas radušies CSNg, kas radies nemieru un pilsoņu nemiera, militāru konfliktu, terora aktu, “dieva akta” (“act of god”), munīcijas eksplozijas vai transportlīdzekļa ugunsgrēka rezultātā, kas nav saistīts ar negadījumu.”

Piemēram, ja Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis aiz neuzmanības izraisītu CSNg Ukrainā, tad zaudējumus, kas nodarīti trešajai personai, vajadzētu segt apdrošinātājam, kas izdevis Zaļo karti. Situācija būtu citāda un apdrošinātāja atbildība neiestātos, ja transportlīdzekli rekvizētu, piemēram, militārie spēki un šie spēki izraisītu ceļu satiksmes negadījumu.

Ja Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim Ukrainā zaudējumus CSNg rezultātā nodara ukraiņu transportlīdzeklis, kas nepiedalās karadarbībā, apdrošināšanai vajadzētu strādāt, bet ir jāatceras, ka notiek karš un arī apdrošināšanas kompāniju darbs var būt paralizēts vai vismaz stipri apgrūtināts. Līdz ar to zaudējumu kompensācija var ļoti ieilgt vai pat nenotikt. Bet, ja zaudējumus Latvijas transportlīdzeklim nodarīs militārā tehnika, piemēram, tanks vai transportlīdzeklis, kas iesaistīts militārās operācijās, tad, visticamāk, nebūs neviena, kas kompensēs šos zaudējumus. Šādā situācijā arī brīvprātīgā KASKO apdrošināšanas nelīdzēs, jo karadarbības parasti ir izņēmums.

Apdrošinātāji visbiežāk neatlīdzina zaudējumus, kas radušies kara, iebrukuma, karadarbības vai karam pielīdzināmas operācijas dēļ. Tomēr ir arī apdrošinātāji, kas pieļauj dažādas atsevišķas atkāpes no šīs pozīcijas, daži piemēri:

Tāpat apdrošinātājs atlīdzinās zaudējumus, ja tie radušies neatkarīgi no karadarbības, piemēram, ceļotājs paslīdējis uz apledojušas ietves un salauzis roku.

Lai noskaidrotu, kādus zaudējumus sedz Jūsu polise karadarbības gadījumā, rūpīgi jāizpēta apdrošināšanas noteikumi un jāuzdod jautājumi konkrētam apdrošinātājam.

Pirmkārt, jānoskaidro, kāda ir polises darbības teritorija – Latvija vai arī ārvalstis, un kuras tieši.

Apdrošinātāju izpratnē visbiežāk par apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāmi nelaimes gadījumi, kuru cēlonis ir karadarbība, iebrukums. Tomēr atsevišķi apdrošinātāji izmaksās atlīdzību, izņemot, ja apdrošinātais piedalījies karadarbībā vai militārajās operācijās kā karavīrs.

Lai noskaidrotu, kādus zaudējumus sedz Jūsu polise karadarbības gadījumā, rūpīgi jāizpēta apdrošināšanas noteikumi un jāuzdod jautājumi konkrētam apdrošinātājam.

Ja apdrošinātajam ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu, tad uzkrājums jebkurā gadījumā tiks izmaksāts polisē norādītajam labuma guvējam vai mantiniekiem.

Apdrošinātāji visbiežāk neizmaksās parastās dzīvības apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinātā nāves iemesls ir bijis karadarbība. Tomēr atsevišķi apdrošinātāji nav tik strikti un norāda, ka atlīdzība netiek izmaksāta vienīgi tad, ja apdrošinātais piedalījies kara darbībā vai militārajās operācijās kā karavīrs un tā rezultātā iestājusies nāve.

Lai noskaidrotu, kādus zaudējumus sedz Jūsu polise karadarbības gadījumā, rūpīgi jāizpēta apdrošināšanas noteikumi un jāuzdod jautājumi konkrētam apdrošinātājam.

           

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

Atpakaļ