LV EN
Menu
Kompensācija par zaudējumiem? Lūdzu – no profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līdzekļiem

Kompensācija par zaudējumiem? Lūdzu – no profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līdzekļiem

13.03.2019

Jānis Abāšins, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents

 

Ir sākusies gada ienākumu deklarāciju iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā, un pērn veikto izmaiņu dēļ šogad ne vienam vien Latvijas iedzīvotājam tas rada nopietnas galvassāpes. Tādā brīdī daudzi vēršas pēc palīdzības pie ārpakalpojumu grāmatvežiem un cer, ka tagad gan viss tiks izdarīts pareizi. Diemžēl arī grāmatveži ir tikai cilvēki, ir iespējamas kļūdas arī viņu sagatavotos dokumentos. Kas tam sekos? VID uzrēķins un soda nauda? Papildu stress un izdevumi? Šādai situācijai Latvijā ir laba atbilde – ārpakalpojuma grāmatvežu obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Tā paredzēta, lai klientam kompensētu zaudējumus, ko var radīt pakalpojuma sniedzēja kļūda vai nolaidība. Tas ir kā drošības spilvens gan pašiem grāmatvežiem, gan viņu klientiem.

Kopumā Latvijā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA) ir noteikta par obligātu 30 profesionālās darbības veidiem. Vai mēs kā klienti vienmēr zinām un izmantojam savas tiesības saņemt kompensācijas par tīši vai netīši nodarītiem zaudējumiem?

CTA nozīme un izpratne par to palielinās

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pamatuzdevums ir atlīdzināt neparedzētos izdevumus, kuri neuzmanības vai kļūdas dēļ tiek nodarīti trešajai personai, veicot profesionālo darbību. Klientiem tas nozīmē kompensācijas un zaudējumu atlīdzību, pakalpojumu sniedzējiem – iespēju pasargāt sevi no neparedzētiem izdevumiem.

Ar katru gadu Latvijā to darbības jomu skaits, kam ir valsts noteikta obligātā vispārējā vai profesionālā CTA apdrošināšana, arvien palielinās. Papildus jau minētajiem grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem sava atbildība ir jāapdrošina arī apsardzes komersantiem, būvniecības speciālistiem, apdrošināšanas brokeriem, maksātnespējas administratoriem, zvērinātiem revidentiem, notāriem un tiesu izpildītājiem, mērniekiem, bezpilota gaisa kuģu īpašniekiem, pasākumu organizatoriem, farmaceitiem. Tāpat iespējamos trešajām pusēm nodarītos zaudējumus ir jāapdrošina bīstamo kravu īpašniekiem, hidrotehnisko būvju valdītājiem, kases aparātu apkalpotājiem, komersantiem, kas strādā ar sprāgstvielām, kuģu īpašniekiem, lombardiem, kredīta starpniekiem un citu profesiju un uzņēmējdarbības veidu pārstāvjiem.

Pēdējos gados CTA apdrošināšana aug vidēji par 7-8% gadā. 2018. gadā vispārējās CTA apdrošināšanas parakstīto prēmiju apjoms bija 14,2 miljoni eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2017. gadā. Kopumā tas novieto šo apdrošināšanas veidu sestajā vietā pēc parakstīto prēmiju apjoma. Atlīdzībās pērn šajā apdrošināšanas veidā izmaksāti 2,7 miljoni eiro, kas ir par 20% mazāk nekā iepriekšējā gadā. 2017. gadā parakstīto prēmiju apjoms bija 13,3 miljoni eiro ar pieaugumu 8,6%, atlīdzību izmaksas bija 3,4 miljoni eiro ar pieaugumu 30%. Arī 2017. gadā CTA apdrošināšana bija sestais lielākais apdrošināšanas veids Latvijā.

Ja Tev pasākumā uzkrīt prožektors…

Jau divpadsmit gadus Latvijā ir spēkā publiska pasākuma organizatora CTA obligātā apdrošināšana. Tā paredz, ka pasākuma apmeklētājam ir tiesības saņemt kompensācijas no pasākuma organizatora, ja pasākumā laikā ir nodarīts kaitējums viņa veselībai vai dzīvībai – apdrošināšana sedz izdevumus, kas saistīti ar apmeklētāja ārstniecību un pārejošu darbnespēju.

Apdrošināšanas minimālie limiti ir atkarīgi no pasākuma apmeklētāju skaita, piemēram, ja plānotais apmeklētāju skaits ir līdz 100 cilvēkiem, limits ir 2845 eiro, ja vairāk par 1000 cilvēkiem – 14 230 eiro. Iespējams, būtu jāapsver nepieciešamība šos limitus palielināt, jo, piemēram, pasākumos ar dalībnieku skaitu virs 1000 cilvēkiem atlīdzības apmērs uz vienu cilvēku ir tikai 14 eiro. Ja pasākuma rīkotājs ir izmantojis mazāko apdrošināšanas limitu un šādā lielā pasākumā notiek plašs negadījums, nevis individuāls nelaimes gadījums, atlīdzības apmērs ne tuvu nesegs visas vajadzības, un pasākuma rīkotājam būs jāiegulda kompensāciju izmaksās daudz savu līdzekļu. Protams, ir virkne augstas klases pasākumu rīkotāju, kas jau tagad brīvprātīgi izvēlas daudz augstākus apdrošināšanas limitus, taču to vajadzētu noregulēt arī normatīvo aktu līmenī.

Tāpat ir arī labās prakses piemēri Latvijā, kad ne tikai paši pasākuma rīkotāji domā par savas CTA apdrošināšanu, bet jau telpu izīrētājs kā obligātu pielikumu pie telpu izmantošanas līguma pieprasa pievienot apdrošināšanas polisi, pretējā gadījumā līgums netiek slēgts. Tā mazāk zinošam vai aizmāršīgam pasākuma rīkotājam tiek atgādināts parūpēties par savu atbildību pret apmeklētājiem.

Apdrošināšana arī pret farmaceitu kļūdām

Arī farmaceitu profesionālās atbildības apdrošināšana Latvijā ir obligāta, minimālais apdrošināšanas limits vienam darbiniekam ir 1423 eiro katrā apdrošināšanas gadījumā. Jau tagad lielie aptieku tīkli savu farmaceitu atbildību apdrošina par krietni augstāku summu nekā obligātais minimums – tas apliecina, ka 2013. gadā noteiktie limiti ir kļuvuši pārāk zemi. Diemžēl farmaceita kļūdas ietekme uz cilvēka dzīvību un veselību var būt kritiska un prasīt visai lielus izdevumus tās novēršanai.

Jāatlīdzina dronu nodarītie zaudējumi

Bezpilota lidaparātu jeb dronu popularitāte vēršas plašumā, līdz ar to palielinās arī potenciālās zaudējumu iespējas, ko var nodarīt drona lidojums, piemēram, nokrītot zemē vai kaut kur ietriecoties. Latvijas likumi paredz, ka drona īpašniekam ir obligāti jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, ko tas var nodarīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi. Pašlaik vēl ir spēkā noteikumi, ka obligātā apdrošināšana nepieciešama, ja drona masa pārsniedz 1,5 kg, taču ir jau sagatavoti un sākuši ceļu valdības gaiteņos jaunie noteikumi par bezpilota gaisa kuģu un lidaparātu lidojumu kārtību, un tie paredz trīs kategorijās diferencētus atbildības limitus atkarībā no drona masas. Tā mazākie droni ar masu no 250 gramiem līdz 1,5 kilogramam būs jāapdrošina ar minimālo atbildības limitu 150 tūkstoši eiro, ar masu no 1,5 kg līdz 5 kg – ar 500 tūkstošu eiro limitu, bet lielie droni ar masu virs 5 kg – ar 1 miljona eiro atbildības minimālo limitu.

Bez obligātajiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidiem ir arī virkne profesiju un biznesa veidu, kas jau tagad savu atbildību apdrošina brīvprātīgi. Viņi izprot un vēlas izmantot apdrošināšanas sniegtās iespējas atlīdzināt zaudējumus trešajām pusēm. Viena no tādām jomām ir IT, kurā liela daļa uzņēmumu sadarbojas ar ārvalstu partneriem, kas palīdz labākajai apdrošināšanas praksei ienākt arī Latvijā.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas loma, pakalpojumu sniedzēju klientiem arvien labāk izprotot savas tiesības un iespējas pieprasīt kompensācijas par profesionālās darbības kļūdām, nākotnē noteikti pieaugs. Un klientiem ir svarīgi ne tikai zināt, bet arī pilnībā izmanot savas tiesības.

Publicēts 12.03.2019. Delfi.lv Versijas

Atpakaļ