LV EN
Menu
LAA ar stipendijām atbalstīs labākos Banku augstskolas studentus

LAA ar stipendijām atbalstīs labākos Banku augstskolas studentus

14.05.2020

Lai atbalstītu labāko studentu individuālos sasniegumus, kā arī kopumā veicinātu kvalitatīvu augstāko izglītību finanšu jomā, Latvijas Apdrošinātāju asociācija ir noslēgusi vienošanos ar Banku augstskolu, radot LAA stipendijas diviem Banku augstskolas studentiem, kas izvēlējušies apgūt studiju programmu “Risku vadība un apdrošināšana”.

Līgums tika parakstīts tiešsaistē – vienlaikus nodrošinot arī diskusiju par apdrošināšanas nozari un studiju iespējām: https://www.ba.lv/augstskola/zina/laa-ar-stipendijam-atbalstis-labakos-banku-augstskolas-studentus/

LAA ziedojums Banku augstskolai 5000 eiro apmērā ļaus segt studiju maksu diviem profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadības un apdrošināšanas” studentiem – vienam 100%, otram – 50% apmērā. Atlikušo summu Banku augstskola varēs izmantot to programmas studentu prēmēšanai, kuru patstāvīgie darbi (bakalaura darbi vai lietišķie pētījumi) par apdrošināšanas tēmu ir ieguvuši visaugstāko vērtējumu.

“Šodien studenti, rīt – mūsu kolēģi, priekšnieki, valsts vadītāji. Viņu – šodienas studentu – rokās būs Latvija jau tuvākajā nākotnē. Tādēļ uzskatām, ka ir tikai loģiski sniegt atbalstu šodien, lai jaunieši studiju laiku varētu veltīt patiešām kvalitatīvām pilna laika mācībām, kļūstot par augsta līmeņa profesionāļiem. Un, protams, vēlamies īpaši atbalstīt tieši savas apdrošināšanas nozares studentus,” saka LAA prezidents Jānis Abāšins.

Lai studentiem mācību procesā veicinātu interesi tieši par apdrošināšanu, Banku augstskola plāno stimulēt apdrošināšanas tematu izvēli studentu kursa darbiem, lietišķajiem pētījumiem un bakalaura darbiem.

“Mūsu augstskolas mērķis ir sniegt studentiem izcilu izglītību, kas ir atbilstoša mūsdienu prasībām un darba tirgum. Sadarbība ar uzņēmējiem un nozaru organizācijām ļauj mums akadēmiskajai izglītībai pievienot praktiskās pieredzes dimensiju, kā arī – stipendiju un ziedojumu gadījumā – sniegt studentiem finansiālu atbalstu. Tādēļ sakām lielu paldies mūsu sadarbības partneriem Latvijas Apdrošinātāju asociācijai par ziedojumu stipendijām, kuras – esiet droši – saņem visvairāk pelnījušie mūsu studenti,” norāda Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs.

LAA un Banku augstskolas sadarbība ir veidojusies jau ilgākā laika posmā, un ziedojums stipendijām ir tikai viens tās posms. LAA speciālisti regulāri viesojas Banku augstskolā ar vieslekcijām par risku vadības un apdrošināšanas tematiem, asociācija un augstskola sadarbojas pētījumu veikšanā, finanšu pratības aktivitātēs un citos veidos.

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

Atpakaļ