LV EN
Menu
LAA darbības fokusā – likumdošanas pilnveide un izglītojošas aktivitātes

LAA darbības fokusā – likumdošanas pilnveide un izglītojošas aktivitātes

12.10.2020

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) biedru sapulce 8. oktobrī apstiprināja LAA 2021. gada darba plānu, paredzot nākamgad asociācijas darbībā fokusēties trīs virzienos – nozares likumdošanas pilnveide, sabiedrības informēšana un finanšu pratības aktivitātes.

Nozares likumdošanas sakārtošanas un pilnveides virzienā LAA plāno turpināt veltīt īpašu uzmanību būvniecības apdrošināšanas modeļa izstrādei sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām iesaistītajām nozarēm; mūža pensijas likumdošanas pilnveidei; apdrošinātāju apmaksātu e-recepšu ieviešanai un dažādu obligāto vispārējās vai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidu sakārtošanai.

Otra nozīmīga prioritāte LAA darbā būs sabiedrības informēšanas aktivitātes, lai uzlabotu iedzīvotāju uzkrāšanas paradumus un atbildīgu finanšu plānošanu, veicinot rūpes par nākotni un finanšu drošības spilvena veidošanu.

Trešais darbības virziens būs līdzdalība Finanšu pratības stratēģijas 2021.-2027.gadam izstrādē un aktivitātes skolēnu un studentu izglītošanai par apdrošināšanas un risku vadības jautājumiem, izstrādājot mācību materiālus un sadarbojoties ar skolām un augstskolām.

 

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

Atpakaļ