LV EN
Menu
LAA ombuds par apdrošināšanu pērn saņēmis 32 sūdzības

LAA ombuds par apdrošināšanu pērn saņēmis 32 sūdzības

09.03.2022

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) ombuds 2021. gadā ir saņēmis 32 klientu sūdzības par apdrošināšanas pakalpojumiem, visvairāk pieteikumu saņemts par īpašuma apdrošināšanas gadījumiem. Ar ombuda lēmumu apmierināta ir ceturtā daļa no izskatītajām klientu sūdzībām.

LAA ombuds pēc būtības pērn izskatījis 28 sūdzības, pieņemot dažādus lēmumus. Septiņas klientu sūdzības apmierinātas pilnīgi vai daļēji, bet 18 – noraidītas. Trīs sūdzībās klients un apdrošinātājs panākuši izlīgumu.

Joma, par kuru 2021. gadā ombuds saņēma visvairāk sūdzību, ir īpašuma apdrošināšana – pērn par klientu domstarpībām ar apdrošinātājiem īpašuma apdrošināšanā saņemtas 18 sūdzības, KASKO – 5, nelaimes gadījumu apdrošināšanā un veselības apdrošināšanā  – pa 3, ceļojumu apdrošināšanā – 2 un dzīvības apdrošināšanā – 1 sūdzība. Jāpiezīmē, ka par OCTA gadījumiem klienti ar pretenzijām var vērsties Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

Iesniegto sūdzību galvenie iemesli ir atšķirīga apdrošināšanas noteikumu interpretācija no klienta un apdrošinātāja puses, atšķirīgs faktisko apstākļu vērtējums, neskaidri formulēti apdrošināšanas līguma noteikumi, domstarpības par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un apdrošinātāja nemotivēti vai kļūdaini pamatoti atteikumi izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

“Jau ilgstoši pildot LAA Ombuda pienākumus, ir skaidrs secinājums par to, kas ir galvenais iemesls klientu sūdzībām – tas ir informācijas un komunikācijas trūkums. Klients nav kaut ko sapratis, bet nav pārjautājis. Apdrošinātājs nav sniedzis pietiekamu, vienkāršu un nepārprotamu informāciju, vai arī abas puses ir dažādi sapratušas kādu nosacījumu, bet nav to pārrunājušas. Protams, ir arī reizes, kad apdrošinātāji ir pieņēmuši nepamatotu lēmumu, piemēram, atteikt atlīdzību, tad ombuds attiecīgi reaģē. Taču daudzas lietas varētu novērst apdrošināšanas līguma nosacījumu kārtīga izrunāšana,” saka LAA ombuds Kristīna Pētersone.

Tādēļ ombuda ieteikumi, lai preventīvi mazinātu domstarpību skaitu, ir klientiem rūpīgi iepazīties ar apdrošināšanas līguma noteikumiem, savukārt apdrošinātājiem vispusīgāk izskaidrot apdrošināšanas līguma noteikumus un lielāku uzmanību pievērst apdrošināšanas līguma noteikumu sastādīšanai, kā arī argumentēti un saprotami pamatot klientiem lēmumus par atteikumiem izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

 

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

Atpakaļ