LV EN
Menu
Visvairāk apdrošināšanas strīdu LAA ombuds  pērn risinājis par KASKO

Visvairāk apdrošināšanas strīdu LAA ombuds pērn risinājis par KASKO

16.02.2023

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) ombuds 2022. gadā ir saņēmis 35 klientu sūdzības par apdrošināšanas pakalpojumiem. Visvairāk pieteikumu saņemts par KASKO apdrošināšanas gadījumiem – tās ir izmaiņas pret iepriekšējo gadu, kad visvairāk sūdzību bija iesniegts par īpašuma apdrošināšanu. Kopējais sūdzību skaits 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, ir pieaudzis pavisam nedaudz – par 3 sūdzībām. 2021. gadā kopējais iesniegumu skaits bija 32.

LAA ombuds pēc būtības pērn izskatījis 27 sūdzības (par vienu mazāk nekā 2021. gadā). Piecas sūdzības ir apmierinātas pilnīgi vai daļēji, 21 – noraidīta, bet vienā gadījumā noslēgts izlīgums. Visos piecos gadījumos, kad ombuds ir apmierinājis klienta sūdzību, apdrošinātāji ir izpildījuši šo lēmumu.

“Vidējais sūdzības izskatīšanas ilgums pie LAA ombuda ir 90 dienas. Tas nozīmē, ka klients ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā iegūst skaidru lēmumu par savu gadījumu – ombuds ir salīdzinoši ātrs un efektīvs ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisms,” saka LAA ombuds Kristīna Pētersone.

Joma, par kuru 2022. gadā ombuds saņēma visvairāk sūdzību, ir KASKO apdrošināšana – saņemtas 16 sūdzības (2021. gadā – 5). Tad seko īpašuma apdrošināšana ar 8 sūdzībām (2021. gadā – 18), ceļojumu apdrošināšana ar 6 sūdzībām (2021. gadā – 2), veselības apdrošināšana un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar 2 sūdzībām (iepriekš attiecīgi 3 un 0) un nelaimes gadījumu apdrošināšana ar 1 sūdzību (iepriekš 3). Svarīgi atgādināt, ka klienti ar pretenzijām par OCTA var vērsties Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

Iesniegto sūdzību pamatā ir klientu un apdrošinātāju domstarpības par apdrošināšanas noteikumu interpretāciju un apdrošināšanas atlīdzības apmēru, atšķirīgs faktisko apstākļu vērtējums, neskaidri formulēti apdrošināšanas līguma noteikumi un nepietiekami motivēti vai kļūdaini pamatoti atteikumi izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

Tādēļ ombuda ieteikumi, lai preventīvi mazinātu domstarpību skaitu, ir klientiem rūpīgi iepazīties ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un to atbilstību tieši savām konkrētajām vajadzībām. Savukārt apdrošinātājiem ombuds iesaka lielāku uzmanību pievērst sarunai ar klientu un detalizētai informēšanai par visiem līguma noteikumiem, tai skaitā izņēmumiem. Tāpat apdrošinātājiem būtu argumentēti un klientiem saprotami jāpamato visi atteikumi izmaksāt atlīdzību.

Gribu uzsvērt, ka sarunā par pakalpojumu ir svarīgas abas puses – klientam ir jāstāsta savas vajadzības, jālasa noteikumi, jāuzdod jautājumi, jo rodas kaut mazākās neskaidrības. Savukārt apdrošinātājam viņa pakalpojums klientam jāizskaidro detaļās un, kas īpaši svarīgi, vienkāršā un nepārprotamā veidā un valodā,” uzsver K.Pētersone.

Atpakaļ